מגרש 600 מ"ר

520 מ"ר שטח בנוי בשלושה מפלסים

אשקלון

2018