מגרש 600 מ"ר

370 מ"ר שטח בנוי בשלושה מפלסים

אשקלון

2014