מגרש 500 מ"ר

220 מ"ר שטח בנוי בשני מפלסים

משוב ערוגות

2019