מגרש 500 מ"ר

200 מ"ר שטח בנוי במפלס אחד

באר גנים

2019