מגרש 600 מ"ר

350 מ"ר שטח בנוי בשני מפלסים

אשקלון

2015