מגרש 500 מ"ר

170 מ"ר בנוי במפלס אחד

באר גנים

2018